• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Triedne aktívy ZRŠ

  Dňa 11.1.2018 od 15:00-16:30 hod. sa uskutočnili triedne aktívy v jednotlivých triedach, kde boli konzultované výchovno-vzdelávacie výkony žiakov s triednymi učiteľmi i možnosťou informácií s vyučujúcimi za 1. polrok tohto šk. roka. Koncom januára dňa 24.1.2018 sa uskutoční klasifikačná porada pre hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý polrok školského roka.

 • Nový rok 2018

  Na nebi petardy, na zemi blato, Nový rok pred nami, bude stáť za to? Do Nového roku  prajeme všetkým 12 mesiacov bez choroby, 53 týždňov šťastia, 365 dní bez starostí, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd jedinečných okamžikov. Jeden z nich začína práve dňa 8.1.2018 vyučovaním v škole podľa rozvrhu párneho týždňa.

 • Exkurzie Liptov a Prešov

  Dňa 18.12.2017 sa žiaci našej školy - stolári, programátori obrábacích strojov a zariadení a mechanici elektrotechnici so zameraním na informačné technológie zúčastnili exkurzie vo firme IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Jasná pri  Liptovskom Miluláši a Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. v Liptovskom Hrádku v sprievode Ing. Bittnerovej, Ing. Krafčíka a Bc. Borbélyho. 

  Dňa 18.12.2017 naši žiaci IV.B odboru mechanik hasičskej techniky navštívili KR HaZZ v Prešove na Požiarnickej ulici s p. Prokipčákom, aby boli vyškolení pre prax vykonávanú v Starej Ľubovni na HaZZ a zároveň navštívili aj RZP v Prešove.

 • Zenit v elektronike

  Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo krajské kolo ZENITu v elektronike v Spojenej  škole Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove. Náš žiak III.A triedy Adrián Perháč v kategórii A s pedagogickým doprovodom Ing. Vladimírom Gladišom a praktickou prípravou pána majstra Bc. Ľubomíra Motýľa sa umiestnil na 10. mieste. Blahoželáme. Viac: Sutaz_ZENIT_2017.pdf​​​​​​​

 • Raňajky s primátorom

  Na základe návrhov riaditeľov škôl dostali pozvanie na 7. ročník raňajok s primátorom 13 žiaci ľubovnianskych SŠ, ZUŠ a CVČ.  Prijatie študentov SŠ sa konalo 16. 11. 2017 a za našu školu boli nominovaní: Ondrej Waclav zo IV.A a Peter Gabštur zo IV. B triedy. Peter Gabštur. Viac: ranajky_s_primatorom(2).pdf​​​​​​​ 

 • DOD 7.12.2017

  Dňa 7.12.2017 vo štvrtok pozývame deviatakov a záujemcov o štúdium na našej škole na Deň otvorených dverí. Príďte si pozrieť aj kultúrny program so začiatkom o 8:00 alebo o 10:00 hod.

   

 • Silná ruka

  Slovenská asociácia pretláčania rukou zorganizovala už 23. ročník tradičnej celoslovenskej súťaže  „Silná ruka stredných škôl“. Z našej školy nás na oblastnom kole v Prešove dňa 27.10.2017 reprezentoval žiak Juhas z III. A triedy a obsadil 1. miesto. Postúpil do celoslovenského kola v Košiciach a obsadil skvelé 3. miesto.

  Dňa 16.11.2017 v Košiciach obsadil Patrik krásne 3. miesto vo svojej kategórii vrámci celého Slovenska.

  2. kolo SNLP v Bardejove dňa 2.12.2017 vyhral až dve tretie miesta v kategórii +80 kg ľavá i pravá ruka. Gratulujeme k úspechu. Viac: silna_ruka_2017.pdf

 • Nábor Žilinskej univerzity

  Dňa 24.11.2017 tretiakov a štvrtákov študijných odborov navštívil absolvent našej školy Ing. Hardoň zo Žilinskej univerzity. Nabor_Zilinskej_univerzity.pdf

 • Výcvikové centrum Lešť-exkurzia

  Dňa 21.11.2017 13 žiakov v sprievode MOV Prokipčáka absolvovalo exkurziu do výcvikového centra Lešť. Viac: Lest.pdf.

 • Plenárne zasadnutie ZRŠ

  Dňa 15.11.2017 sa uskutočnila klasifikačná porada, na ktorej boli vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok. Rodičia boli informovaní triednymi učiteľmi na triednych aktívoch, ktoré nasledovali po plenárnom zasadnutí ZRŠ v zasadačke školy  dňa 21.11.2017. Konzultačné hodiny na našej škole sú každú stredu od 14.00-15:00 hod.

 • Šanca pre pohyb

  Dňa 16.11.2017 sa uskutoční VIII. ročník Športového dňa školy. Prihlásiť na jednotlivé súťaže: silový trojboj, futbal, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, hasičská štafeta a turistický výlet sa možno podľa plagátiku u vedúcich.  Začiatok je o 8:00 hod. Viac: plagat2017.pptx, Sanca_pre_pohyb2017(2).pdf  vysledkova_listina_sport._dna_.pdf.


 • Súťaž ibobor

  V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa uskutoční on-line súťaž www.ibobor.sk podľa predbežného harmonogramu: Sutaz__www.docx. Výsledná listina celej školy: Vysledovka_ibobor_2017.pdf​​​​​​​

  Viac info: Ibobor2017.pdf 

 • Exkurzia FVT TUKE Prešov

  Dňa 13.11.2017  žiaci II.A a III.A triedy sa zúčastnili za doprovodu RNDr Majirského, p. Kubis  a Ing. Rúrovej exkurzie na FVT TUKE v Prešove. FVT_TUKE.pdf​​​​​​​

 • 12. 10. 2017

  Prvé miesto v celoslovenskej literárnej  súťaži Ochrana pred požiarmi  obsadil Martin Stesňák z III.A triedy a tretie miesto žiak IV.B Michal Dvorščák, obaja študujú odbor mechanik-hasičskej techniky. Dňa 10.10.2017 im boli v Bratislave odovzdané ceny. Blahoželáme! Do galérie Literárna súťaž Blava boli pridané fotografie. Viac: SS_OCHRANA_PRED_POZIARMI_OCAMI_DETI_2017.pdf.

 • Smútočné parte

  S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým spolužiakom, priateľom a známym, že dňa 8.októbra  2017 vo veku 19 rokov
  nás navždy náhle a nečakane opustil náš žiak Daniel Vaverčák.  Pohrebné obrady a rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 11:30 hod. v Pustom Poli. Parte: Smutocne_parte-Vavercak(1).docx.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhodnotenie literárnej súťaže Ochrana pred požiarmi

  Prvé miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže Ochrana pred požiarmi obsadil Martin Stesňák z III.A triedy a tretie miesto žiak IV.B Michal Dvorščák, obaja študujú odbor mechanik-hasičskej techniky. Viac: OCHRANA_PRED_POZIARMI_OCAMI_DETI_2017.pdf

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria