• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Kampaň "Do školy na bicykli"

  V dňoch od 21.-25. mája sa môžete zapojiť do Kampane. Viac info: KAMPAN_DO_SKOLY_NA_BICYKLI.docx.

  Ak prídete do školy na bicykli, skateborde, odrážadle v tomto týždni, môžete si u cyklokoordinátora Mgr. Britaňáka vyzdvihnúť zelenú kartu  Sagana a budete oslobodení od zlej známky. Kartu môžete získať iba 1 za 1 deň a použiť sa dá do konca mája 2018.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre študijné odbory: mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa uskutoční v dňoch

  23. mája 2018 až 25. mája 2018 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

  Na zápis je potrebné priniesť  zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola. 

 • Výsledky prijímacích skúšok - 1. kolo - 17. máj 2018

  Výsledky prijímacích skúšok 1. kola sa nachádzajú na webe:

  https://sostsl.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=3.

  Nové poradie sa podľa počtu zapísaných žiakov zverejní v pondelok 28. mája 2018 pre žiakov neprijatých z dôvodu nedostatku miesta.

  Zápis do študijných odborov 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 23.-25. mája 2018 na sekretariáte SOŠT, prijatý žiak nemusí byť na zápise prítomný, stačí ak sa dostaví jeho rodič alebo zákonný zástupca aj so zápisným lístkom zo ZŠ.

 • Termíny prijímacích skúšok

  Termíny prijímacích skúšok do študijných odborov – 1. kolo:

  1. termín:                    14. mája 2018

  2. termín:                    17. mája 2018

  Termín pre 2. kolo prijímacích skúšok:                 19. júna 2018

   

 • Exkurzia - čistička odpadových vôd

  Dňa 11.5.2018 žiaci I.B a II.C  s Bc. stesňákom a Bc. kollárom-MOV absolvovali exkurziu do čističky odpadových vôd v Starej Ľubovni.

 • Výsledky súťaže Matematický klokan

  Výsledky sa nachádzajú:Vysledky_Matematicky_klokan_2018.pdf​​​​​​​

 • Praktická časť maturitnej skúšky

  Dňa 17.5.2018 sa ukutočnila klasifikačná porada pre štvrtákov-maturantov. V dňoch 15. až 16.5. 2018 sa uskutočnila praktická časť maturitnej skúšky podľa rozpisu:  PMS201718.pdf. Do galérie PČMS 2018 boli pridané fotografie. Všetci štvrtáci úspešne absolvovali praktickú časť maturitnej skúšky. Blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti pri príprave na teoretickú časť počas akademického týždňa. 

 • Preskúšanie z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

  V dňoch 3.-4.5.2018 prebehlo preskúšanie z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov žiakov IV.A a IV.B triedy odboru mechanik elektrotechnik. 

 • Edymax

  Dňa 2.5.2018 žiaci IV.A a IV.B triedy absolvovali prednášku zamestnávateľskej agentúry Edymax z Bardejova.

 • Autoopravár Junior Castrol 2018

  Na celoslovenskej súťaži v Nitre náš žiak Dávid  Hlinka z III.C triedy obsadil 8. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 • Horská záchranná služba-exkurzia

  Naši žiaci odboru mechanik hasičskej technikynavštívili Horskú záchrannú službu vo Vyskokých Tatrách, DHZ v Novej Ľubovni, protipovodňové cvičenie v Starej Ľubovni a firmu Prometeus zaoberajúcu sa výrobou hasičských hadíc, prúdnic a spojok a predajom hasičskej výzbroje. Viac: HaZ(1).pdf​​​​​​​

 • Jarné športovanie

  Prebehlo v mesiaci apríl vo volejbale a futbale. V regionálnom kole vo futbale  naše družstvo obsadilo 3. miesto. Blahoželáme! Viac: Volejbal.pdf​​​​​​​

 • Triedne aktívy ZRŠ

  Dňa 25.4.2018 sa uskutočnili triedne aktívy ZRŠ v jednotlivých triedach za účasti triednych učiteľov a rodičov, na ktorých boli prejednané výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018 v čase od 14:30-16:00 hod. Triedny aktív III.A sa začal až o 15:30 hod. I.C trieda bude mať triedny aktív až dňa 2.5. 2018 od 14:00-15:00 hod. z dôvodu neprítomnosti triedneho učteľa (reprezentácia školy na celoslovenskej súťaži). Ďalšie konzultácie pre rodičov budú poskytnuté v čase konzultačných hodín každú stredu od 14.00-15:00 hod.

 • Klasifikačná porada

  Dňa 19.4.2018 o 14:00 hod. sa uskutoční klasifikačná porada, na ktorej budú vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018.

 • Workshop-pozvánka

  Dňa 12.4.2018 o 9:30 hod. sa uskutočnil v budove školy WORKSHOP o duálnom vzdelávaní pre podnikateľov a zamestnávateľov. Pozvánka: worshop2018.pdf. Fotoalbum:

 • Veľkonočný pozdrav

  Od 29.3.2018 do 3.4.2018 sú jarné prázdniny, všetci si ich v plnom zdraví užite do sýtosti, aby ste od 4.4.2018 mohli opäť v škole začať pracovať na plné obrátky. Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas...

 • SOČ

  Zo školského kola SOČ postúpili tohto roku 4 práce do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 6.4.2018 na SPŠE v Prešove. Viac: soc2018.pdf

  V krajskom kole sa všetci žiaci umiestnili  v silnej konkurencii na 6. mieste, iba Pavlík Jozef zo IV.B na 4. mieste. Blahoželáme k reprezentácii školy.

  Viac: http://www.soc.vadium.sk/dokumenty/KP_SOC2018PO_vysledkovka.pdf

 • Naši úspešní technici

  Ľubovnianske noviny uverejnili článok v tomto znení: Clanok_do_LN.pdf​​​​​​​

 • Kritériá na prijímacie skúšky pre šk. rok 2018/2019

  Kritériá k prijímaciemu konaniu na denné štúdium pre školský rok 2018/2019 a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium:  Kriteria__k_prij._konaniu_2018-20190001.pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria