• Exkurzia FVT TUKE Prešov

  Dňa 13.11.2017  žiaci II.A a III.A triedy sa zúčastnili za doprovodu RNDr Majirského, p. Kubis  a Ing. Rúrovej exkurzie na FVT TUKE v Prešove. FVT_TUKE.pdf​​​​​​​

 • DOD

 • Plenárne zasadnutie ZRŠ

  Dňa 15.11.2017 sa uskutoční klasifikačná porada, na ktorej budú vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok. Rodičia budú informovaní triednymi učiteľmi na triednych aktívoch, ktoré budú nasledovať po plenárnom zasadnutí ZRŠ v zasadačke školy  dňa 21.11.2017 o 15:00 hod.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Súťaž ibobor

  V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa uskutoční on-line súťaž www.ibobor.sk podľa predbežného harmonogramu: Sutaz__www.docx

 • Šanca pre pohyb

  Dňa 16.11.2017 sa uskutoční VIII. ročník Športového dňa školy. Prihlásiť na jednotlivé súťaže: silový trojboj, futbal, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, hasičská štafeta a turistický výlet sa možno podľa plagátiku u vedúcich.  Začiatok je o 8:00 hod. Viac: plagat2017.pptx

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 12. 10. 2017

  Prvé miesto v celoslovenskej literárnej  súťaži Ochrana pred požiarmi  obsadil Martin Stesňák z III.A triedy a tretie miesto žiak IV.B Michal Dvorščák, obaja študujú odbor mechanik-hasičskej techniky. Dňa 10.10.2017 im boli v Bratislave odovzdané ceny. Blahoželáme! Do galérie Literárna súťaž Blava boli pridané fotografie. Viac: SS_OCHRANA_PRED_POZIARMI_OCAMI_DETI_2017.pdf.

 • Smútočné parte

  S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým spolužiakom, priateľom a známym, že dňa 8.októbra  2017 vo veku 19 rokov
  nás navždy náhle a nečakane opustil náš žiak Daniel Vaverčák.  Pohrebné obrady a rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 11:30 hod. v Pustom Poli. Parte: Smutocne_parte-Vavercak(1).docx.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vyhodnotenie literárnej súťaže Ochrana pred požiarmi

  Prvé miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže Ochrana pred požiarmi obsadil Martin Stesňák z III.A triedy a tretie miesto žiak IV.B Michal Dvorščák, obaja študujú odbor mechanik-hasičskej techniky. Viac: OCHRANA_PRED_POZIARMI_OCAMI_DETI_2017.pdf

 • Tréning obsluhy robotov

  Dňa 28.9.2017 sa Ing. P. Rúra, Ing. V. Gladiš, Ing. M. Poliščák, Ing. D. Rúrová zúčastnili na Tréningu obsluhy robotov Košice v rámci projektu „Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl“ – Získanie praktických zručností obsluhy a programovania robotov. Viac:

  Obsluha_priemyselnych_robotov.pdf.

 • 2. 10. 2017

  Do galérie Beseda s Ing. Urbancom boli pridané fotografie. Dňa 27.9.2017 našu školu navštívil bývalý absolvent Ing. Urbanec.

  Viac: Urbanec2017.pdf.

 • Exkurzia AMH Metal SĽ

  Dňa 25.9.2017 sa žiaci II.A triedy odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  a mechanik-elektrotechnik zúčastnili exkurzie do firmy AMH Metal s.r.o, ktorú zorganizovali majstri odbornej výchovy Ing. Rúrová a p. Kubis. Exkurzia_AMH_Metal_SL.pdf

 • Biela pastelka

  Dňa 18.9.2017 sa na našej škole uskutočnila zbierka pomoci pre nevidiacich a slabozrakých ľudí s názvom Biela pastelka. Zbierka patrí medzi 10 najväčších  na Slovensku a aj v tomto roku bude trvať až do 31. decembra. Hlavnými zbierkovými dňami sú piatok 22. a sobota 23. septembra. V tieto dni stretnete v uliciach miest a obcí dobrovoľníkov so zapečatenými pokladničkami, do ktorých možno prispieť na konto zbierky. Zapojiť sa do Bielej pastelky môžete už i teraz darom on-line cez darcovský portál DARUJME.sk alebo ľubovoľným vkladom na účet zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006.

 • Účelové cvičenia

  Dňa 12.9. 2017 sa z dôvodu nepriaznivého počasia plánované  účelové cvičenie II. ročníka uskutočnilo v budove školy. Žiaci sa zúčastnili videoukážok o poskytovaní prvej pomoci  prezentovaných  majsterkou odbornej výchovyMgr. Máriou Barlíkovou, pokračovali rozvíjaním svojich streleckých zručností pod dozorom Bc. Ľubomíra Motýľa. Mgr. Štefan Britaňak prednášal a preskúšaval žiakov z vedomostí o  topografii a Bc. Stanislav Stesňák zorganizoval futbalový turnaj v telocvični. Vďaka priaznivému počasiu bolo možné dňa 14.9. 2017 účelové cvičenie pre prvákov uskutočniť v Lesoparku v Starej Ľubovni v sprievode Mgr. Štefana Britaňaka, Mgr. Bibiány Balintovej a Mgr. Lívie Liščinskej. Viac: UC2017.pdf

 • KOŽAZ

  V dňoch 18-20.9.2017 sa žiaci III.A a traja žiaci III. C triedy zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní boli v Škole v prírode 1. mája v Tatranskej Lomnici. Kurzu sa zúčastnilo 27 žiakov v sprievode Mgr. Štefana Britaňaka, p. Petra Barlíka a Ing. Mariána Poliščáka.  Viac: KOZAZ_2017.pdf

 • Súťaž Záložka do knihy spája slovenské školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Aj žiaci našej školy sa môžu do tejto súťaže zapojiť. Práce je potrebné odovzdať učiteľke slovenského jazyka Mgr. Malastovej alebo MOV Ing. Rúrovej.

  Viac: http://www.infolib.sk/sk/aktuality/zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-literarne-osobnosti-mojho-regionu.html

 • 22. 9. 2017

  Do galérie Deň polície boli pridané fotografie. Dňa 14.9.2017 naši žiaci III. ročníka mechanik hasičskej techniky navštívili mesto Prešov a zúčastnili sa programu zorganizovanému ako Deň polície spolu s majstrom odbornej výchovy a učiteľom odborných predmetov p. Prokipčákom. Viac: Den_policie_2017.pdf         

 • Pozdrav a poďakovanie bývalého absolventa

  Náš bývalý žiak, Ján Urbanec, ktorý úspešne zmaturoval v roku 2008 v študijnom odbore mechanik-elektronik, číslicová a riadiaca technika, sa  po rokoch opäť ozval emailom, aby pozdravil a poďakoval ako vedeniu školy, tak aj pedagogickým zamestnancom terajšej SOŠT. Znenie jeho listu:pozdrav.pdf.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria