• Súťaž Záložka do knihy spája slovenské školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Aj žiaci našej školy sa môžu do tejto súťaže zapojiť.

  Viac: http://www.infolib.sk/sk/aktuality/zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-literarne-osobnosti-mojho-regionu.html

 • 22. 9. 2017

  Do galérie Deň polície boli pridané fotografie. Dňa 14.9.2017 naši žiaci III. ročníka mechanik hasičskej techniky navštívili mesto Prešov a zúčastnili sa programu zorganizovanému ako Deň polície.

 • Pozdrav a poďakovanie bývalého absolventa

  Náš bývalý žiak, Ján Urbanec, ktorý úspešne zmaturoval v roku 2008 v študijnom odbore mechanik-elektronik, číslicová a riadiaca technika, sa  po rokoch opäť ozval emailom, aby pozdravil a poďakoval ako vedeniu školy, tak aj pedagogickým zamestnancom terajšej SOŠT. Znenie jeho listu:pozdrav.pdf.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 9:00 hod. pre 2. až 4. ročníky a nadstavbové štúdium  a o 10:00 hod. pre prvákov za účasti rodiča. Viac: otvorenie_sk._roka_17.doc.

 • Smútočný oznam

  Oznamujeme širokej verejnosti, že nás navždy opustil náš kolega a učiteľ Ing. Miroslav Sekelský. Pohrebné obrady a rozlúčka so zosnulým sa uskutočnia v Plavnici dňa 21.7.2017 (piatok) o 10:00 hod.  Česť jeho pamiatke! Smutocne_parte_Sekelsky.pdf

 • II. kolo PS

  Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni oznamuje, že II. kolo  prijímacích skúšok  pre žiakov do nadstavbového štúdia  v šk. roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 25.8.2017 pre odbory: 6403 L podnikanie v remeslách a službách a 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. Je potrebné do tohto dátumu zaslať vyplnené prihlášky na štúdium zo záložky prijímacie skúšky tohto webu: https://sostsl.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=4.

                                                                 

 • Lesopark

  Dňa 28.6.2017 žiaci II.A, II.C  a I.C navštívili spolu s učiteľmi Mgr. Britaňákom a Mgr. Hrebíkovou lesopark v Starej Ľubovni, aby si zašportovali a predýchali atmosféru histórie a občerstvili sa čerstvým vzduchom. Viac: Navsteva_lesoparku.pdf

 • Paintball Poprad

   Žiaci I.B triedy našli odvahu a prihlásili sa dňa 29.6.2017 na paintball do Popradu spolu s Ing. Gladišom a Mgr. Liščinskou. Viac: Paintball_Poprad.pdf

 • Výlet Červený Kláštor

  Dňa 28.6.-29.6.2017 si žiaci II.B a I.C triedy oddýchli po celoročných študiných útrapách v penzióne v Červenom Kláštore so svojimi triednymi učiteľmi RNDr. Majirským a Mgr. Bálintovou a MOV Mgr. Barlíkovou. Viac: Vylet_Cerveny_Klastor(1).pdf

 • Záverečné skúšky

  Od 19.-22. júna 2017 prebiehali – ako každý rok v tomto období – záverečné skúšky. Zúčastnilo sa ich 6 stolárov, 14 inštalatérov, 12 autoopravárov a 10 elektromechanikov, Dňa 26.6.2017 sa žiaci zúčastnili slávnostného odovzdávania vysvedčení, osvedčení  a výučných listov. Viac:Zaverecne_skusky.pdf

 • Exkurzia ÚPSVaR a knižnica SĽ

  Dňa 22.6.2017 sa žiaci I. a III. ročníka zúčastnili exkurzie na ÚPSVaR a do knižnice SĽ. Viac: UPSVaR2017.pdf.

 • Veolia

  Naši žiaci II.C odboru inštalatér dňa 19.6.2017 navštívili  čističku vody v Jakubanoch spolu s učiteľom odborných predmetov Ing. Jánom Gladišom, aby sa oboznámili s jej činnosťou. VEOLIA -Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť túto čističku prevádzkuje. Viac: Veolia.pdf

 • 21. 6. 2017

  Do galérie Panasonic boli pridané fotografie. Dňa 19. a 20.6.2017 sa uskutočnila exkurzia do firmy Panasonic v SĽ pre žiakov odboru mechanik elektrotechnik. Viac: Panasonic2017.pdf.

 • Praha-výlet

  V dňoch od 6.-9.6.2017 žiaci I.A,II.A a III.A absolvovali poznávací zájazd do hlavného mesta ČR-Prahy. Viac: Praha2017.pdf 

 • 5. 6. 2017

  Dňa 30.5.2017 sa žiaci III.A a B triedy zúčastnili exkurzie do Nestville Parku v Hniezdnom v sprievode Mgr. Britaňáka a Mgr. Hrebíkovej. Do galérie Nestville Hniezdne boli pridané fotografie. Viac: nestville2017.pdf.

 • 2. 6. 2017

  Dňa 29.5.2017 sa žiaci III.C a D zúčastnili spolu s RNDr. Majirským a Mgr. Britaňákom a žiaci II.C a I.C  dňa 1.6.2017 s MOV p. Barlíkom a Mgr. Barlíkovou triedenia plastového odpadu a prednášky o ekologickom využívaní odpadov v EKOS-e v Starej Ľubovni. Do galérie EKOS boli pridané fotografie.

 • Rozpis termínov na ústne maturitné skúšky

  Rozpis termínov na ústnu formu maturitnej skúšky sa nachádza v ľavom menu webu Maturita: 

  https://sostsl.edupage.org/maturita/?. Prajeme našim maturantom pohodlné učenie sa počas akademického týždňa od 22.-28.5.2017 a veľa úspechov pri maturitných skúškach v termíne od 29.5.-1.6.2017. Držíme im palce.

  Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční dňa 2.6.2017 o 9:15 hod. v zasadačke školy za prítomnosti všetkých žiakov školy, pedagógov, prizvaných hostí a rodičov. Zároveň budú žiaci odmenení za svoje štvorročné úsilie pri reprezentácii školy. Prosíme všetkých štvrtákov, aby sa pred odovzdávaním vysvedčení dostavili do svojich tried, kde odovzdajú triednym učiteľom knihy a vyrovnajú si všetky nároky zo strany školy dňa 2.6.2017 o 8:00 hod.

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré sa uskutočnilo 9. a 11. mája 2017 budú žiaci prijatí podľa tohto zoznamu: Vysledky_PS_-_1._kolo_-ME__PROG-2017(1).pdf.

  Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni oznamuje, že zápis prijatých žiakov do 1. ročníka denného štúdia sa uskutoční pre žiakov prijatých do študijných odborov v dňoch 12. mája 2017 až 15. mája 2017 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. na sekretariáte školy. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola. Rozhodnutie o prijatí bude vydané pri zápise. V prípade, že sa niektorý z prijatých žiakov nezapíše, po vykonaní zápisu v rámci autoremedúry riaditeľka školy posunie poradie tak, aby bol naplnený počet žiakov v študijných odboroch: mechanik elektrotechnik - 17 žiakov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 14 žiakov. O posune poradia Vás budeme priebežne informovať na našom webe, ale uvítame i Vašu iniciatívu na telefónnom čísle 052/43 221 50. Termín zápisu  žiakov takto prijatých do študijných i učebných odborov sa posunie až do konca týždňa 19.5.2017. 

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria