Nedeľa 24. 9. 2017

 

 

ICAD

progeCAD logo

Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Vitajte na EduPage

Drahí žiaci, na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Prezentáciu o našej škole si môžete pozrieť cez webový prehliadač Mozilla Firefox na:

http://prezi.com/ptg8dvkmv6ef/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

alebo v programe Powerpoint: SOSTSLLevocska.pptx, z dôvodu veľkého objemu dát odporúčame si ju najprv uložiť na svoj počítač.

Novinky

 • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Aj žiaci našej školy sa môžu do tejto súťaže zapojiť.

  Viac: http://www.infolib.sk/sk/aktuality/zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-literarne-osobnosti-mojho-regionu.html

 • 22. 9. 2017

  Do galérie Deň polície boli pridané fotografie. Dňa 14.9.2017 naši žiaci III. ročníka mechanik hasičskej techniky navštívili mesto Prešov a zúčastnili sa programu zorganizovanému ako Deň polície.

 • Náš bývalý žiak, Ján Urbanec, ktorý úspešne zmaturoval v roku 2008 v študijnom odbore mechanik-elektronik, číslicová a riadiaca technika, sa  po rokoch opäť ozval emailom, aby pozdravil a poďakoval ako vedeniu školy, tak aj pedagogickým zamestnancom terajšej SOŠT. Znenie jeho listu:pozdrav.pdf.

 • Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 9:00 hod. pre 2. až 4. ročníky a nadstavbové štúdium  a o 10:00 hod. pre prvákov za účasti rodiča. Viac: otvorenie_sk._roka_17.doc.

 • Oznamujeme širokej verejnosti, že nás navždy opustil náš kolega a učiteľ Ing. Miroslav Sekelský. Pohrebné obrady a rozlúčka so zosnulým sa uskutočnia v Plavnici dňa 21.7.2017 (piatok) o 10:00 hod.  Česť jeho pamiatke! Smutocne_parte_Sekelsky.pdf

 • Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni oznamuje, že II. kolo  prijímacích skúšok  pre žiakov do nadstavbového štúdia  v šk. roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 25.8.2017 pre odbory: 6403 L podnikanie v remeslách a službách a 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. Je potrebné do tohto dátumu zaslať vyplnené prihlášky na štúdium zo záložky prijímacie skúšky tohto webu: https://sostsl.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=4.

 • Dňa 28.6.2017 žiaci II.A, II.C  a I.C navštívili spolu s učiteľmi Mgr. Britaňákom a Mgr. Hrebíkovou lesopark v Starej Ľubovni, aby si zašportovali a predýchali atmosféru histórie a občerstvili sa čerstvým vzduchom. Viac: Navsteva_lesoparku.pdf

 •  Žiaci I.B triedy našli odvahu a prihlásili sa dňa 29.6.2017 na paintball do Popradu spolu s Ing. Gladišom a Mgr. Liščinskou. Viac: Paintball_Poprad.pdf

 • Dňa 28.6.-29.6.2017 si žiaci II.B a I.C triedy oddýchli po celoročných študiných útrapách v penzióne v Červenom Kláštore so svojimi triednymi učiteľmi RNDr. Majirským a Mgr. Bálintovou a MOV Mgr. Barlíkovou. Viac: Vylet_Cerveny_Klastor(1).pdf

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria