Utorok 16. 1. 2018

 

 

ICAD

progeCAD logo

Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Vitajte na EduPage

Drahí žiaci, na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Prezentáciu o našej škole si môžete pozrieť cez webový prehliadač Mozilla Firefox na:

http://prezi.com/ptg8dvkmv6ef/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

alebo v programe Powerpoint: SOSTSLLevocska.pptx, z dôvodu veľkého objemu dát odporúčame si ju najprv uložiť na svoj počítač.

Novinky

 • Dňa 11.1.2018 od 15:00-16:30 hod. sa uskutočnili triedne aktívy v jednotlivých triedach, kde boli konzultované výchovno-vzdelávacie výkony žiakov s triednymi učiteľmi i možnosťou informácií s vyučujúcimi za 1. polrok tohto šk. roka. Koncom januára dňa 24.1.2018 sa uskutoční klasifikačná porada pre hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý polrok školského roka.

 • Na nebi petardy, na zemi blato, Nový rok pred nami, bude stáť za to? Do Nového roku prajeme všetkým 12 mesiacov bez choroby, 53 týždňov šťastia, 365 dní bez starostí, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd jedinečných okamžikov. Jeden z nich začína práve dňa 8.1.2018 vyučovaním v škole podľa rozvrhu párneho týždňa.

 • Dňa 18.12.2017 sa žiaci našej školy - stolári, programátori obrábacích strojov a zariadení a mechanici elektrotechnici so zameraním na informačné technológie zúčastnili exkurzie vo firme IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Jasná pri Liptovskom Miluláši a Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. v Liptovskom Hrádku v sprievode Ing. Bittnerovej, Ing. Krafčíka a Bc. Borbélyho.

  Dňa 18.12.2017 naši žiaci IV.B odboru mechanik hasičskej techniky navštívili KR HaZZ v Prešove na Požiarnickej ulici s p. Prokipčákom, aby boli vyškolení pre prax vykonávanú v Starej Ľubovni na HaZZ a zároveň navštívili aj RZP v Prešove.

 • Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo krajské kolo ZENITu v elektronike v Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove. Náš žiak III.A triedy Adrián Perháč v kategórii A s pedagogickým doprovodom Ing. Vladimírom Gladišom a praktickou prípravou pána majstra Bc. Ľubomíra Motýľa sa umiestnil na 10. mieste. Blahoželáme. Viac: Sutaz_ZENIT_2017.pdf​​​​​​​

 • Na základe návrhov riaditeľov škôl dostali pozvanie na 7. ročník raňajok s primátorom 13 žiaci ľubovnianskych SŠ, ZUŠ a CVČ. Prijatie študentov SŠ sa konalo 16. 11. 2017 a za našu školu boli nominovaní: Ondrej Waclav zo IV.A a Peter Gabštur zo IV. B triedy. Peter Gabštur. Viac: ranajky_s_primatorom(2).pdf​​​​​​​

 • Dňa 7.12.2017 vo štvrtok pozývame deviatakov a záujemcov o štúdium na našej škole na Deň otvorených dverí. Príďte si pozrieť aj kultúrny program so začiatkom o 8:00 alebo o 10:00 hod.

 • Slovenská asociácia pretláčania rukou zorganizovala už 23. ročník tradičnej celoslovenskej súťaže „Silná ruka stredných škôl“. Z našej školy nás na oblastnom kole v Prešove dňa 27.10.2017 reprezentoval žiak Juhas z III. A triedy a obsadil 1. miesto. Postúpil do celoslovenského kola v Košiciach a obsadil skvelé 3. miesto.

  Dňa 16.11.2017 v Košiciach obsadil Patrik krásne 3. miesto vo svojej kategórii vrámci celého Slovenska.

  2. kolo SNLP v Bardejove dňa 2.12.2017 vyhral až dve tretie miesta v kategórii +80 kg ľavá i pravá ruka. Gratulujeme k úspechu. Viac: silna_ruka_2017.pdf

 • Dňa 24.11.2017 tretiakov a štvrtákov študijných odborov navštívil absolvent našej školy Ing. Hardoň zo Žilinskej univerzity. Nabor_Zilinskej_univerzity.pdf

 • Dňa 21.11.2017 13 žiakov v sprievode MOV Prokipčáka absolvovalo exkurziu do výcvikového centra Lešť. Viac: Lest.pdf.

 • Dňa 15.11.2017 sa uskutočnila klasifikačná porada, na ktorej boli vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok. Rodičia boli informovaní triednymi učiteľmi na triednych aktívoch, ktoré nasledovali po plenárnom zasadnutí ZRŠ v zasadačke školy dňa 21.11.2017. Konzultačné hodiny na našej škole sú každú stredu od 14.00-15:00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria