Pondelok 21. 5. 2018

 

 

ICAD

progeCAD logo

Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Vitajte na EduPage

Drahí žiaci, na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Prezentáciu o našej škole si môžete pozrieť cez webový prehliadač Mozilla Firefox na:

http://prezi.com/ptg8dvkmv6ef/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

alebo v programe Powerpoint: SOSTSLLevocska.pptx, z dôvodu veľkého objemu dát odporúčame si ju najprv uložiť na svoj počítač.

Novinky

 • V dňoch od 21.-25. mája sa môžete zapojiť do Kampane. Viac info: KAMPAN_DO_SKOLY_NA_BICYKLI.docx.

  Ak prídete do školy na bicykli, skateborde, odrážadle v tomto týždni, môžete si u cyklokoordinátora Mgr. Britaňáka vyzdvihnúť zelenú kartu Sagana a budete oslobodení od zlej známky. Kartu môžete získať iba 1 za 1 deň a použiť sa dá do konca mája 2018.

 • Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre študijné odbory: mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa uskutoční v dňoch

  23. mája 2018 až 25. mája 2018 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

  Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola.

 • Výsledky prijímacích skúšok 1. kola sa nachádzajú na webe:

  https://sostsl.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=3.

  Nové poradie sa podľa počtu zapísaných žiakov zverejní v pondelok 28. mája 2018 pre žiakov neprijatých z dôvodu nedostatku miesta.

  Zápis do študijných odborov 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 23.-25. mája 2018 na sekretariáte SOŠT, prijatý žiak nemusí byť na zápise prítomný, stačí ak sa dostaví jeho rodič alebo zákonný zástupca aj so zápisným lístkom zo ZŠ.

 • Termíny prijímacích skúšok do študijných odborov – 1. kolo:

  1. termín: 14. mája 2018

  2. termín: 17. mája 2018

  Termín pre 2. kolo prijímacích skúšok: 19. júna 2018

 • Dňa 11.5.2018 žiaci I.B a II.C s Bc. stesňákom a Bc. kollárom-MOV absolvovali exkurziu do čističky odpadových vôd v Starej Ľubovni.

 • Dňa 17.5.2018 sa ukutočnila klasifikačná porada pre štvrtákov-maturantov. V dňoch 15. až 16.5. 2018 sa uskutočnila praktická časť maturitnej skúšky podľa rozpisu: PMS201718.pdf. Do galérie PČMS 2018 boli pridané fotografie. Všetci štvrtáci úspešne absolvovali praktickú časť maturitnej skúšky. Blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti pri príprave na teoretickú časť počas akademického týždňa.

 • V dňoch 3.-4.5.2018 prebehlo preskúšanie z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov žiakov IV.A a IV.B triedy odboru mechanik elektrotechnik.

 • Dňa 2.5.2018 žiaci IV.A a IV.B triedy absolvovali prednášku zamestnávateľskej agentúry Edymax z Bardejova.

 • Na celoslovenskej súťaži v Nitre náš žiak Dávid Hlinka z III.C triedy obsadil 8. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria