Duálne vzdelávanie

Utorok 22. 1. 2019

Projekty

Vitajte na EduPage

Drahí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. 

Škola od 1.9.2018 vstúpila do duálneho systému vzdelávania: http://www.dualnysystem.sk/

Prezentáciu o našej škole si môžete pozrieť cez webový prehliadač Mozila Firefox na: https://prezi.com/ptg8dvkmv6ef/stredna-odborna-skola-technicka-stara-lubovna/?utm_campaign=share8utm_medium%3Dcopy8rc%3Dex0share alebo v programe PowerPoint: SOSTSLLevocska.pptx, z dôvodu veľkého objemu dát si ju odporúčame najprv uložiť na svoj počítač.

Novinky

 • Vianočný vinš

  Najkrajšie darčeky, tie nie sú v krabičkách, sú ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád.

  Lásku a nádej, radosť a nehu, nech prinesie Vám vianočný sen. Naše prianie nájdete vo vločke snehu, nech šťastný je Váš Štedrý deň.

  Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky v Novom roku PF 2019 Vám praje kolektív pracovníkov SOŠT.

 • Dňa 16.1.2019 v stredu sa v čase od 14:00-16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach, kde triedni učitelia oboznámia rodičov s výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov pred polročnou klasifikačnou poradou, ktorá sa bude konať dňa 28.1.2019.

 • Pozvánka na 1. Reprezentačný ples

  Dňa 15.2.2019 Vás pozývame do Palmy o 18:00 hod. na 1. Reprezentačný ples.

  Info: plagát.jpg a mobil: 0907 649 598.

  Cena lístka je 25€ a zakúpiť sa dá osobne na sekretariáte školy alebo elektronicky: plessostsl@gmail.com. Do tanca hrá kapela Unix a pripravené sú prípitok, večera, švédske stoly, tombola a kultúrny program.

  Viac:https://www.facebook.com/events/392261594654487/.

 • Dňa 20.12.2018 žiaci II. A, II.D a IV.A triedy navštívili predstavenie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove spolu so svojou učiteľkou slovenčiny Mgr. Malastovou a triednym učiteľom IV.A triedy Ing. Poliščákom.

 • Dňa 19.12.2018 sa žiaci druhých a tretích ročníkov zúčastnili exkurzie do Steel Parku vedy v Košiciach. Spolu s ped. dozorom: Mgr. Barlíková, p. Kubis, Bc. Sivuľka navštívili aj vianočné trhy, ktoré umocnili predvianočnú náladu pred imatrikuláciou a zimnými prázdninami.

 • Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

 • Dňa 6.12.2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre všetkých deviatakov z okresu. Viac: DOD_2018.pdf

 • Dňa 11.12.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo v bowlingu v ŠRC v Starej Ľubovni. Našu školu reprezentovali žiaci z III. A triedy Kamil Waxmonský a Pavol Hrabčák, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a postúpil na krajské kolo. Konalo sa dňa 18.12.2018 v Prešove a umiestnil sa na 10. mieste. Gratulujeme!

 • PRO EDUCO

  Dňa 5.12.2018 sa 35 žiaci našej školy z III. A a IV.A triedy zúčastnili medzinárodného veľtrhu PRO EDUCO, aby si utvorili obraz o ponukách ďalšieho vzdelávania, či pracovného uplatnenia po ukončení štúdia. Kariérový poradca RNDr. Majirský a MOV Pavol Kubis zabezpečili autobus až do Košickej Steel Arény, kde sa táto akcia konala. PRO_EDUCO.pdf​​​​​​​

 • Raňajky s primátorom

  Primátor mesta Ľuboš Tomko pri príležitosti Dňa študentstva dňa 29.11.2018 prijal, pohostil a ocenil 15 stredoškolákov zo Starej Ľubovne a okolia. Naša škola nominovala týchto štvrtákov:

  1. Adriána Perháča, žiaka študijného odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na informačné technológie. Počas celého štúdia dosahuje veľmi dobré študijné výsledky a školu úspešne reprezentoval v odborných súťažiach - ZENIT v elektrotechnike.
  2. Kristiána Štelmacha, veľmi aktívneho žiaka študijného odboru mechanik hasičskej techniky. Pracuje v Študentskej rade a vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníckej činnosti. Spolupracuje a aktívne sa podieľa na činnosti ASSR/samaritánov/ a je aktívnym členom dobrovoľného hasičského zboru. V celoštátnej literárnej súťaži Ochrana pred požiarmi očami detí, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, vyhral 1. miesto. Viac: ranajky_s_promatorom2018.pdf.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria