Zváračská škola

Cenník zváračských kurzov

Zváračská škola

Cenník zváračských kurzov na SOŠT – zváračská škola    č. 214    s účinnosťou od 01.01.2017

 

Konverzný kurz: 1 EURO  =  30,1260 Sk 

Názov kurzu,  školenia

doba trvania

 

EUR

Z-M1 Základný kurz zvárania v ochrannej  atmosfére CO2  

150 hodín   (ÚP)

 

399

Z-M1 Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2

 4 týždne     (141 hod.)

 

380

Z-M1 Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2:

podľa ČTP

4 týždne

 

 

    A  -     /pre žiakov v časovo-tematickom pláne/

 

 

190

    B  -     /pre žiakov mimo časovo-tematického plánu/

 

 

300

Z-E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom

5 týždňov    (168 hod.)

 

400

Z-E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom:

podľa ČTP        5 týždňov

 

 

    A  -    /pre žiakov v časovo-tematickom pláne/

 

 

200

    B  -    /pre žiakov mimo časovo-tematického plánu/

 

 

300

Z-G1 Základný kurz zvárania plameňom

5 týždňov    (172 hod.)

 

400

Z-G1 Základný kurz zvárania plameňom:

podľa ČTP        5 týždňov

 

 

    A  -   /pre žiakov v časovo-tematickom pláne/

 

 

200

    B  -   /pre žiakov mimo časovo-tematického plánu/

 

 

320

D-G2 Zaškolenie pre rezanie kyslíkom

5 dní

 

135

Prípravný kurz zvárania STN EN 287-1

5 týždňov

 

640

        

Prípravný kurz zvárania STN EN 287-1

4 týždne

 

512

Periodické skúšky – STN EN 287-1

3 dní

 

200

Preškolenie a preskúšanie zváračov

 

 

16,60

Poplatok za vydanie IP 

 

 

3,40

 

Ceny sa môžu meniť dohodou zmluvných strán, ak organizácia vyšle viacerých účastníkov  do kurzu.

 

                                                                                  Mgr. Daniela Šidlovská

                                                                                      riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria