Konzultácie

Konzultácie učiteľov a majstrov odbornej výchovy SOŠT v Starej Ľubovni

 

Meno a priezvisko pedag. pracovníka

Deň

Čas(hod.)

Miestnosť

Mgr. Daniela Šidlovská

Streda

14.00-15.00

Riaditeľňa

Ing. Mária Kaslová

Streda

14.00-15.00

Kancelária ZTVR - B 111

Mgr. Ctibor  Štupák

Streda

14.00-15.00

Kancelária ZPV - D 302

Mgr. Bibiána  Balintová+ výchovný poradca

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

RNDr. Dušan  Majirský+ kariérový poradca

Streda

14.00-15.00

Zborovňa, B 101

Ing. Jolana  Bittnerová

Streda

14.00-15.00

Zborovňa, B 301

Mgr. Štefan  Britaňak

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Ing. Vladimír  Gladiš

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Ing. Ján Gladiš   -len nepárny týždeň

Streda

14.00-15.00

Zborovňa 

Ing. Ján  Hudák

Streda

14.00-15.00

Zborovňa, B 204

Mgr. Lucia Hrebíková

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Mgr. Jozef  Kuzár 

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Mgr. Lívia Liščinská

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Mgr. Alica  Malastová

Streda

14.00-15.00

Zborovňa, B 302 

Ing. Marián Poliščák

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Ing. Peter  Rúra

Streda

14.00-15.00

Zborovňa, B 202 

Ing. Miroslav Sekelský

Streda

14.00-15.00

Zborovňa

Mgr. Klaudia  Vojtek

Streda

14.00-15.00

Zborovňa, B 209

Mgr. Zuzana Budzáková 

Streda

14.00-15.00

Zborovňa 

p. Peter Barlík-zváračská škola               

Streda

14.00-15.00

Zváračská škola, D 127

Mgr. Mária Barlíková

Streda

14.00-15.00

D 309

Bc. Jozef  Borbély

Streda

14.00-15.00

D 105

Bc. Juraj  Sivuľka

Streda

14.00-15.00

D 205

Bc. Miroslav Kollár

Streda

14.00-15.00

D 132

Bc. Ľubomír Motýľ

Streda

14.00-15.00

D 311

Bc. Stanislav  Stesňák 

Streda

14.00-15.00

D 204

p. Pavol  Kubis

Streda

14.00-15.00

D 206

p. Radovan Prokipčák

Streda

14.00-15.00

D 305

Ing. Denisa  Rúrová

Streda

14.00-15.00

D 305

p. Peter Tholt

Streda

14.00-15.00

D 123

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria