Zvonenie

ZVONENIE – TEORETICKÉ VYUČOVANIE

Hodina

Zvonenie

Prestávka

0.

645    -   725

  5 min.

1.

730    -  815

  5 min.

2.

820    -  905

10 min.

3.

915  -  1000

10 min.

4.

1010  - 1055

30 min.

5.

1125  - 1210

10 min.

6.

1220 -  1305

  5 min.

7.

1310  - 1355

  5 min.

8.

1400  -1445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVONENIE – PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

 

Začiatok vyučovacieho dňa         7. 00  (3., 4. ročník, 2. ročník mech. hasič. tech.)

                                                   7.15   (1., 2. ročník)

Osobná hygiena, rozcvička         9.10 - 9.15               

Prestávka                                    9.15 - 9.30               

Obedňajšia prestávka                11.25 - 11.50            

Ukončenie vyučovacieho dňa    13.00   (2. ročník mechanik hasičskej tech.)

                                                 13.15   (1., 2. ročník)

                                                 14.00   (3., 4. ročník)

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria