Skratky predmetov

ADK Administratíva a korešpondencia
ANJ Anglický jazyk
AUO Automobily
BIO Biológia
CIS Číslicová technika
DEJ Dejepis
DOA Diagnostika a opravy automobilov
EKO Ekonomika
ELR Elektrické merania
ELN Elektrické meranie
ELP Elektrické pohony
ESP Elektrické stroje a prístroje
EZR Elektrické zariadenia
ELE Elektronika
ELG  Elektrotechnológia
ESH Elektronika spotrebnej techniky
ELK Elektrotechnika
ETV Etická výchova
FYZ Fyzika
FYS Fyzikálny seminár
GRS Grafické systémy
GST Grafické systémy v spotrebnej technike
GSR Grafické systémy v strojníctve
CHE Chémia
INF Informatika
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku
KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku
KRJ Konverzácia v ruskom jazyku
MNZ Manažment
MKT Marketing
MAT Matematika
MTE Materiály
MRZ Merania na elektronických zariadeniach
MRS Merania v silnoprúdovej technike
NBV Náboženská výchova
NVT Náuka o výrobe a tovare
NEJ Nemecký jazyk
OBN Občianska náuka
ODK Odborné kreslenie
OVY Odborný výcvik
OAX Odevná prax
OCP Ochrana človeka a prírody
PCI Počítačové siete
DPP Podnikanie a drobné podnikanie
PKK Podnikateľská komunikácia
PTK Požiarna taktika a prevencia
PIA Hasičská technika
PML Priemyselná elektronika
PRN Právna náuka
PRO Programovanie
PGZ Programovanie strojov a zariadení
SWW Programové vybavenie počítačov
PSQ Psychológia a sociológia práce
REE Rozvod elektrickej energie
STK  Stavebné konštrukcie
SJL Slovenský jazyk a literatúra
STT Strojárska technológia
STN Strojníctvo
TCK Technické kreslenie
TMA Technické materiály
TMN Technické meranie
HWW Technické vybavenie počítačov
TEC Technológia
TOP Technológia opráv
TSV Telesná a športová výchova
UCT Účtovníctvo
VBN Výrobné zariadenia
VYU Využitie elektrickej energie
ZEN Základy elektroniky
ZAE Základy elektrotechniky
ZLR Základy strojárstva

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria