Zákazky

Zákazková činnosť pre širokú verejnosť

 • opravy elektrospotrebičov
 • prevíjanie transformátorov
 • stolárske práce
 • automechanické práce
 • zámočnícke práce
 • inštalatérske práce
 • prenájom telocvične
 • zváracia škola
 • repasácia prenosných hasičských striekačiek

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria