ŠO - Mechanik elektrotechnik a Mechanik hasičskej techniky UO - Stolár Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Oznamy pre budúcich žiakov 1.ročníka

ŠO - Mechanik elektrotechnik a Mechanik hasičskej techniky

Základné pomôcky, ktoré žiaci potrebujú na odborný výcvik (šk.r. 2013/2014) :

- posuvné meradlo

- zošit 465e, A4 - štvorčekovaný

- rysovacie pomôcky - pero, ceruza, guma, pravítko

- technické pero (fixa) CENTROPEN 2631 č. 0,1 a 0,5

- šablóna písmen 5 a 10 mm

- visiaci zámok (kladka) - 1 ks

- hygienické vrecúško - uterák, mydlo

- pracovný odev a obuv

- pre II.roč. odporúčame vlastnú transformátorovú spájkovačku a vlasný merací prístroj - MULTIMETER

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria