Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Daniela Šidlovská Riaditeľka
 
 
Ing. Mária Kaslová Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
 
 
Mgr. Ctibor Štupák Zástupca pre praktické vyučovanie
 
 
Mgr. Andrej Adamčák Učiteľ
 
 
Mgr. Bibiána Balintová Triedna učiteľka: I.B
 
 
Peter Barlík Majster
Vedie krúžok: Drevo, kov a suveníry
 
 
Mgr. Mária Barlíková Majsterka
 
 
Ing. Jolana Bittnerová Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Bc. Jozef Borbély Majster
Vedie krúžok: Práca s drevom
 
 
Mgr. Štefan Britaňak Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
 
 
Mgr. Zuzana Budzáková Triedna učiteľka: I.D
 
 
Ing. Ján Gladiš Učiteľ
 
 
Ing. Vladimír Gladiš Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Mgr. Lucia Hrebíková Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Ján Hudák Triedny učiteľ: I.C
 
 
Bc. Miroslav Kollár Majster
 
 
Pavol Kubis Majster
Vedie krúžok: Krúžok elektrotechnikov
 
 
Mgr. Jozef Kuzár Učiteľ
 
 
Mgr. Lívia Liščinská Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
 
 
RNDr. Dušan Majirský Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: Matematiky krúžok
 
 
Mgr. Alica Malastová Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Príprava na maturitné skúšoky zo SJL
 
 
Bc. Ľubomír Motýľ Majster
Vedie krúžok: Turisticko fotografický krúžok
 
 
Ing. Marián Poliščák Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Hudobno spevácky krúžok
 
 
Radovan Prokipčák Majster
Vedie krúžok: Hasičský krúžok
 
 
Ing. Peter Rúra Učiteľ
 
 
Ing. Denisa Rúrová Majsterka
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Bc. Juraj Sivuľka Majster
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
 
 
Bc. Stanislav Stesňák Majster
Vedie krúžok: Krúžok tvorivo odbornej činnosti
 
 
Peter Tholt Majster
Vedie krúžok: Automobilová elektrotechnika
 
 
Mgr. Klaudia Vojtek Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria