Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Daniela Šidlovská Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Mária Kaslová Rozvrh
Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
 
 
Mgr. Ctibor Štupák Zástupca pre praktické vyučovanie
 
 
Mgr. Bibiána Balintová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Triedna učiteľka: II.D
 
 
Peter Barlík Majster
Vedie krúžok: Drevo, kov a suveníry
 
 
Mgr. Mária Barlíková Majsterka
 
 
Ing. Jolana Bittnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Bc. Jozef Borbély Majster
Vedie krúžok: Práca s drevom
 
 
Mgr. Štefan Britaňak Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
 
 
Mgr. Zuzana Budzáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ján Gladiš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Vladimír Gladiš Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
PaedDr. Tomáš Gondkovský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lucia Hrebíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Ing. Ján Hudák Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
 
 
Bc. Miroslav Kollár Majster
 
 
Pavol Kubis Majster
Vedie krúžok: Krúžok elektrotechnikov
 
 
Mgr. Jozef Kuzár Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
 
 
Mgr. Lívia Liščinská Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
 
 
RNDr. Dušan Majirský Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: Matematiky krúžok
 
 
Mgr. Alica Malastová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Príprava maturitných skúšok zo SJL
 
 
Bc. Ľubomír Motýľ Majster
Vedie krúžok: Turisticko fotografický krúžok
 
 
Ing. Marián Poliščák Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Vedie krúžok: Hudobno spevácky krúžok
 
 
Radovan Prokipčák Majster
Vedie krúžok: Hasičský krúžok
 
 
Ing. Peter Rúra Učiteľ
 
 
Ing. Denisa Rúrová Majsterka
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Ing. Miroslav Sekelský Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: CNC programovanie
 
 
Bc. Juraj Sivuľka Majster
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
 
 
Bc. Stanislav Stesňák Majster
Vedie krúžok: Krúžok tvorivo odbornej činnosti
 
 
Peter Tholt Majster
Vedie krúžok: Automobilová elektrotechnika
 
 
Mgr. Klaudia Vojtek Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: FITNES

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka email: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát email: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm email: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria