Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Daniela Šidlovská Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Mária Kaslová Rozvrh
Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
 
 
Mgr. Ctibor Štupák Zástupca pre praktické vyučovanie
 
 
Mgr. Andrej Adamčák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Bibiána Balintová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Peter Barlík Majster
Vedie krúžok: Drevo, kov a suveníry
 
 
Mgr. Mária Barlíková Majsterka
 
 
Ing. Jolana Bittnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Bc. Jozef Borbély Majster
Vedie krúžok: Práca s drevom
 
 
Mgr. Štefan Britaňak Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
 
 
Mgr. Zuzana Budzáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: Mladý podnikateľ
 
 
Ing. Ján Gladiš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Vladimír Gladiš Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Mgr. Lucia Hrebíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
luciahreb@gmail.com
 
 
Ing. Ján Hudák Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
 
 
Bc. Miroslav Kollár Majster
 
 
Ing. Daniel Krafčík Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: CNC programovanie
 
 
Pavol Kubis Majster
Vedie krúžok: Krúžok elektrotechnikov
 
 
Mgr. Jozef Kuzár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lívia Liščinská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
livika.hanecakova@gmail.com
 
 
RNDr. Dušan Majirský Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: Matematiky krúžok
 
 
Mgr. Alica Malastová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Príprava na maturitné skúšoky zo SJL
 
 
Bc. Ľubomír Motýľ Majster
Vedie krúžok: Turisticko fotografický krúžok
 
 
Ing. Marián Poliščák Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Hudobno spevácky krúžok
 
 
Radovan Prokipčák Učiteľ
 
 
Radovan Prokipčák Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Hasičský krúžok
 
 
Ing. Peter Rúra Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Denisa Rúrová Majsterka
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Bc. Juraj Sivuľka Majster
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
 
 
Bc. Stanislav Stesňák Majster
Vedie krúžok: Krúžok tvorivo odbornej činnosti
 
 
Peter Tholt Majster
Vedie krúžok: Automobilová elektrotechnika
 
 
Mgr. Klaudia Vojtek Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria