Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Automobilová elektrotechnika
CNC programovanie
Drevo, kov a suveníry
Elektrotechnický krúžok
Florbalový krúžok
Futbalový krúžok
Hasičský krúžok
Hudobno spevácky krúžok
Krúžok anglického jazyka
Krúžok elektrotechnikov
Krúžok tvorivo odbornej činnosti
Matematiky krúžok
Mladý podnikateľ
Počítačový krúžok
Práca s drevom
Príprava na maturitné skúšoky zo SJL
Stolnotenisový krúžok
Turisticko fotografický krúžok
Volejbalový krúžok

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

  Emaily školy:
  starý e-mail: soussl@slnet.sk
  nový e-mail: sostsl@slnet.sk

  riaditeľka: riaditel@sostech-sl.vucpo.sk
  sekretariát: sekretariat@sostech-sl.vucpo.sk
  ekonóm: ekonom@sostech-sl.vucpo.sk
  zástupcovia pre vyučovanie:
  teoretické: zastupca-teoria@sostech-sl.vucpo.sk
  praktické: zastupca-prax@sostech-sl.vucpo.sk
 • ústredňa a sekretariát: 052/4323331, riaditeľka školy: 052/4322150
  vedúca TEČ: 052/4322453

Fotogaléria